DDS modul pro KV transceiver

Úvod:

Nová DDS kmitočtová základna vznikla při myšlence návrhu nové verze řídící desky do transceiveru JUMA-TRX2. Návrh vychází z originálního zapojení testovací desky, kterou navrhnul původní autor transceiveru už v roce 2008. Jako referenční zdroj kmitočtu byl na doporučení Richarda HB9TQU zvolen vysoce kvalitní XO, s výbornou stabilitou a čistotou signálu.


Základní vlastnosti:

  • Napájecí napětí 5V DC
  • Proudový odběr 120 mA
  • Rozsah pracovní teploty 0 – 70 °C
  • Rozměry PCB 40 x 21 mm
  • Rozsah výstupního kmitočtu 0 – 40 MHz
  • Stabilita výstupního kmitočtu +/- 20 ppm
  • Úroveň výstupního signálu – podle napětí na VCC-LO 2.0-5.5 V
  • Rozhraní komunikace SPI 3.3 V

Popis:

Napájecí napětí 5V je regulováno trojicí LDO regulátorů U2, U3, U4 na tři samostatná napájecí napětí.  IO U1, DDS (Direct Digital Synthesizer) AD9952 fy. Analog devices může generovat použitelný kmitočet o frekvenci max. 160MHz. Je to právě 40% vstupního referenčního kmitočtu (400MHz). Vyšší procento se nedoporučuje používat. Toto obecně platí při používání DDS. Referenční kmitočet je zaveden z Q1 symetrickým propojením LVDS. Použití XO na přímé pracovní frekvenci DDS má výhodu hlavně ve stabilitě. Stabilita XO je pak výsledná stabilita generovaného kmitočtu. Kmitočet se nemusí v DDS násobit a tím tak násobit i nestabilitu. Vygenerovaný kmitočet je přiveden na symetrickou dolní propust, jejíž vrchol propustnosti je nastaven právě na maximální generovaný kmitočet tj. 160MHz. Poté je zaveden symetricky zpět do obvodu DDS na vstup komparátoru. Z výstupu komparátoru je signál přivedený na logická hradla (U5) a klopné obvody D (U6), kde se kmitočet dělí  a fázově posouvá. Výsledkem jsou dva signály I-LO a Q-LO, která jsou vůči sobě fázově posunuté. U5 a U6 lze alternativně osadit rychlejšími obvody fy. Potato Semiconductor. DDS základna je navrhnutá jako malý modul o rozměrech 40 x 21 mm, který je na kratší hraně zakončen kolíkovým hřebínkem 2 x 8 pinů (rozteč pinů je 2,54 mm). Použití je tak univerzálnější a navíc se dá zvolit velikost napětí výstupních signálů I-LO a Q-LO.


Integrace:

Jak již bylo napsáno, modul je určen hlavně do nového konceptu MCU desky transceiveru JUMA-TRX2, ale lze jej použít i v jiných konstrukcích transceiverů a přijímačů kde se používá tento princip směšování signálů.


Schéma zapojení:

DDS9952-module-scheme


Kmitočtový průběh filtru dolní propusti:

DDS9952-module-FilterResponse


Průběh výstupních signálů I-LO a Q-LO:

Max. FRQ = (40% XO-400MHz) / 4 = 160 / 4 = 40MHz

SB-SEL – vstup přepínání výstupní fáze, volba postranního pásma SSB provozu (LSB,USB)
DDS-OUT – výstup komparátoru z DDS (COMP_OUT)
I-LO, Q-LO – výstupní generovaný signál do směšovače

 

Při SB-SEL = 0 LOW

Out-sbsel0

Při SB-SEL = 1 HIGH

Out-sbsel1


Zobrazená deska plošných spojů z Gerber dat v prohlížeči ZofzPCB:

DDS9952-module-PCB-TOP

DDS9952-module-PCB-BOT

Vyrobená deska plošných spojů:

20190705 083614

Osazená deska plošných spojů:

IMG_0106

IMG_0107

Render desky v návrhovém systému:

DDS9952-module-3D-sideling

 

Reálný pohled na hotovou desku:

20190707 123538


Dokumentace projektu:

Dokumentace obsahuje elektrické schéma zapojení, osazovací plán součástek, vyobrazení jednotlivých vrstev plošných spojů, seznam použitých součástek, realistické náhledy a 3D zobrazení osazené desky.

Důležité upozornění: Tento dokument je určen pouze pro vlastní osobní potřebu. Společnost WIDE SERVIS a provozovatel těchto stránek nenesou žádnou zodpovědnost za případné finanční ztráty, škody na majetku a zdraví vzniklé při použití tohoto dokumentu.

 

K dispozici jsou samotné PCB desky nebo celý  osazený a oživený modul.

20190707 130528


Použité odkazy:

 

Translate »